Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Måndag 30/11

En vision av himlen – Beskrivningar av en brusten värld som görs ny och om det kristna hoppet om uppståndelse.Matt 6:19-21

Var helhjärtade för Guds rike!
19"Samla er inte skatter (dyrbarheter, förrådshus med rikedomar) här på jorden,
    där mal och rost förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.
20Samla er i stället skatter (dyrbarheter, förrådshus med rikedomar) i himlen,
    där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.
21[Nu vänder Jesus sig direkt till var och en:]
För där din skatt (det du värderar högst) är, där kommer också ditt hjärta att vara.

[Det var vanligt att man byggde förrådsbyggnader för att magasinera ägodelar som utgjorde investeringar inför framtiden. Ofta bestod dessa av dyrbara kläder (som mal förstörde) och av konstföremål i metall (som rostade). I grekiskan är det en ordlek i vers 19-20, verbet för samla "thesaurizo" är samma som substantivet för skatt "thesauros". På svenska skulle detta kunna åskådliggöras så här: "samla er inte samlingar här på jorden" utan "samla er samlingar i himlen."]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)